Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://apcentrum.com.pl/ (dalej „Strona”). Administratorem danych osobowych jest firma AP Centrum Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Dzierżona 15, 26-630 Jedlnia Letnisko, posiadająca numer NIP: 7962648481 (dalej „Administrator”).

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1.1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z formularza kontaktowego oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane wiadomości.

1.2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości.

1.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak niektórych informacji może uniemożliwić skorzystanie z funkcji formularza kontaktowego i odpowiedzi na przesłane zapytania.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, świadczenia usług i informacji związanych z działalnością Administratora oraz w celach marketingowych, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

3. Przekazywanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w punkcie 2, lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

4. Prawa użytkowników

4.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

4.2. W przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

6. Cookies i technologie śledzenia

6.1. Strona może używać plików cookies oraz innych podobnych technologii w celu śledzenia aktywności użytkowników na stronie oraz poprawy jej funkcjonalności.

7. Kontakt

7.1. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw użytkowników można kierować na adres e-mail: apcentrum@apcentrum.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie i jest aktualizowana w miarę potrzeb. Ostatnia aktualizacja: [01.08.2023].

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Practice Areas

Newsletter

Sign up to our newsletter