Frezy Stożkowe​

Oferujemy również frezy do frezarek skrętne, jedno i dwu-ostrzowe, z monolitu węglika.

U3A
FREZ WALCOWY DWUOSTRZOWY [mm]
U3A ø 1,0; L=50, L1=4 
U3A ø 1,5; L=38, L1=4
U3A ø 2,0; L=50, L1=6
U3A ø 3,0; L=50, L1=8

U3B
FREZ PROMIENIOWY DWUOSTRZOWY [mm]
U3B ø 1,0; L=38, L1=3
U3B ø 2,0; L=42, L1=6
U3B ø 3,0; L=38, L1=7

U6A
FREZ WALCOWY DWUOSTRZOWY [mm]
U6A ø 2,0; L=50, L1=7
U6A ø 3,0; L=60, L1=8

U6A/U3A
FREZ WALCOWY JEDNOOSTRZOWY
U6A ø 6,0 MA; L=60, L1=20
U6A ø 6,0 MV; L=60, L1=20
U3A ø 3,0 MA; L=40, L1=12
U3A ø 3,0 MV; L=40, L1=12

Objaśnienia symboli:
A – frez walcowy
B – frez kulisty
MA – prawoskrętny, aluminium i jego stopy oraz materiały plastyczne i nieżelazne
MV – lewoskrętny, aluminium i jego stopy oraz materiały plastyczne i nieżelazne
U + cyfra – średnica w uchwycie
ø + cyfra – średnica części roboczej

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Practice Areas

Newsletter

Sign up to our newsletter