Kolor wierzchniej warstwy
Symbol CMYK RGB RAL
nd. nd. nd. nd.
Kolor spodniej warstwy
Czarny 0,0,0,100 31,26,23 9005
 
Właściwości fizyczne  
Odporność na uderzenia
Zanotowano przy 22,78 °C     2,50 ft lbs/in
Wytrzymałość na rozciąganie  
Zerwanie      5,400 psi
Wydłużenie przed zerwaniem      70%
Wytrzymałość na zginanie      9,200 psi
Ciężar właściwy      1,04
Twardość ROCKWELLA      R102
Temperatura odkształcenia      79,44 °C