Kolor wierzchniej warstwy
Symbol CMYK RGB RAL
S61 60,0,20,100 18,21,20 9005
S62 0,0,0,0 255,255,255 9016
S68 0,0,100,0 255,245,0 1023
S63 nd. nd. nd.
S64 nd. nd. nd.
S73 nd. nd. nd.
S74 nd. nd. nd.
S69 nd. nd. nd.
Kolor spodniej warstwy
Biały 0,0,0,0 255,255,255 9016
Czarny 60,0,20,100 18,21,20 9005
 
Właściwości fizyczne  
Wytrzymałość na rozciąganie       20 kg/mm2
Temperatura topnienia
     254 °C
Odporność na temperaturę  
Ciągła 93 °C
Chwilowa      121 °C
Wsp. rozszerzalności cieplnej      1.7 x 10-5   Inch/inch/°F